miércoles, 8 de enero de 2020

Sada licita a renovación da iluminación pública coa que conseguirá un aforro enerxético de 1.500.000 kWh/ano


- A Plataforma de Contratación do Sector Público publica hoxe duas licitacións cun orzamento total de 709.545 euros, a Renovación da iluminación pública exterior no casco urbano de Sada (259.382,99 €) e Renovación da iluminación pública exterior nas parroquias do termo municipal de Sada (450.162,14 €).

- Sada reducirá as emisións en 358,47 (tCO2/año) e acadará un aforro económico na iluminación pública de 79.914,09 euros ao ano.

Sada, 8 xaneiro 2020. O Concello de Sada solicitou no ano 2017 a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no Marco do Programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020. As actuacións descritivas na memoria foron subvencionadas a través de devandito programa polo que se redactou o proxecto coa definición e descrición das actuacións a realizar nas instalacións de iluminación pública do Concello de Sada, co fin do conseguir unha redución do seu consumo de enerxía final e das emisións de CO2, mediante a mellora da súa eficiencia enerxética.

A Plataforma de Contratación do Sector Público publica hoxe a licitación do proxecto realizado en duas licitacións cun orzamento total de 709.545 euros, a Renovación dá iluminación pública exterior non centro urbano de Sada (259.382,99€) e a Renovación dá iluminación pública exterior nas parroquias do termo municipal de Sada (450.162,14€). As empresas que estén interesadas en presentar as súas ofertas teñen de prazo ata o 28 de xaneiro.

As actuacións a realizar teñen como finalidade conseguir unha redución do seu consumo de enerxía final e das emisións de CO2 mediante a mellora da súa eficiencia enerxética. Para conseguir os devanditos propósitos actuarase sobre os actuais equipos de iluminación (tecnoloxía e potencia), por luminarias de maior rendemento con fontes de maior eficacia e con equipos de regulación de regulación e control. Tamén se actuará sobre os cadros de mando e protección e condutores segundo o establecido no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión.

Por medio desta actuación o Concello de Sada, a través da concellaría de Obras e Servizos, reducirá o consumo de enerxía eléctrica da instalación reformada en, polo menos, un 30%, reducirá o consumo de Enerxía Primaria e de emisión de gases de efecto invernadoiro (CO2), cumprirá coas esixencias lumínicas do Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións de Iluminación Exterior e poderá regular os niveis de iluminación segundo diferentes horarios nocturnos e tipos de vías, axustándose ás necesidades dos cidadáns. Estes requisitos técnicos son iguais ou superiores aos esixidos pola ITC-BT-09 "Instalacións de iluminación exterior do REBT, e polo Regulamento de Eficiencia Enerxética en Instalacións de Iluminación Exterior.

O proxecto que se licita inclúe un sistema de aceso con reloxos astronómicos que levan a cabo o aceso e apagado das iluminarias segundo a hora exacta do amencer e do ocaso da zona onde se instalan. O reloxo astronómico calcula, segundo a localización xeográfica na que se instala, as horas exactas de saída e posta do Sol para cada día do ano. Con este sistema de aceso asegúrase de que a iluminación só funciona cando realmente é necesaria, ademais de evitar acesos e apagados accidentais (por exemplo, acendidos en días nubrados, situación que adoita darse coas fotocélulas).

Tamén inclúe novas lámpadas con tecnoloxía led e novos equipos electrónicos. A instalación estará prevista para transportar a carga debida aos propios receptores, e os seus elementos asociados, as súas correntes harmónicas, de arranque e desequilibrios de fases. Instalarase así mesmo unha nova rede de terra de elementos metálicos da instalación con obxecto de limitar a tensión que con respecto a terra poden presentar estas masas, eliminando así o perigo que poida existir se unha ten acceso a ese elemento metálico.

AFORROS ENERXÉTICOS.

O cálculo da situación proposta baséase no cálculo das horas de funcionamento da instalación con reloxo astronómico, coa implantación da solución LED indicada nas táboas (achéganse táboas de cada proxecto) e coa utilización dun patrón de denominado 4 horas, é dicir, os drivers do sistema LED veñen programado para ter aceso ao 100% os equipos durante as 4 primeiras horas do aceso e o resto do tempo reducido ao 50% a potencia nominal do equipo.

Sada conseguirá con esta iniciativa un aforro enerxético de 1.500.000 kWh/ano, reducirá as emisións en 358,47 (tCO2/año) e acadará un aforro económico na iluminación pública de 79.914,09 euros.