sábado, 8 de febrero de 2020

O PSOE solicita novos equipamentos lúdicos para os centros sociais e a reparación de marquesiñas do transporte público


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo solicita a instalación de novos elementos lúdicos nos centros sociais, destinados desta volta á súa utilización por parte da xuventude do Concello. Por exemplo, poderíanse instalar novas mesas de ping-pong e de xadrez exteriores en varios destes centros sociais, coma o de O Foxo, na parroquia de Loureda. Trátase dunha inversión pequena e que potenciaría a actividade cultural e deportiva destes centros entre a mocidade.

O Grupo tamén lle require ao goberno local a elaboración dun plan de mantemento das marquesiñas do transporte público, así como estudar a colocación destes elementos protectores nas paradas que non dispoñan dos mesmos. A promoción, a simplificación e a mellora da comodidade dos usuarios do transporte urbano é esencial na época que vivimos, xa que vai ser un elemento esencial da loita contra o cambio climático. Trátase de evitar situacións como a dunha das paradas de Chamín, á altura do nº 110 da DP-0514, que non ofrece ningunha protección ante as inclemencias do clima por carecer das proteccións laterais. Neste senso, o PSOE reclama a súa reparación urxente.