miércoles, 19 de febrero de 2020

Preséntase a Rede Educativa LGBTIQ+ de Galicia Conformada por mais de 200 persoas, maioritariamente docentes do Ensino público.En mais de 25 centros de Galicia hai Equipos de apoio LGBT.

Mañá xoves día 20, ás 18:00 horas no Centro Cívico Cidade Vella, farase a presentación da Rede Educativa LGBTIQ+ de Galicia.

Co obxectivo de combater os prexuízos LGBTIfóbicos existentes e que constitúen a base de condutas discriminatorias que poden culminar en situacións de violencia de xénero, acoso escolar homofóbico e delitos de odio, viñéronse creando nos últimos anos Equipos de apoio LGBT en diferentes centros de ensino de Galicia como os do IES Politécnico, do IES Carlos Casares, do IES Ricardo Mella e do IES Os Rosais II de Vigo, do IES Agra de Orzán e do IES Eusebio da Guarda da Coruña, do IES Maruja Mallo de Ordes, IES Xosé Neira Vilas de Oleiros, IES Punta Candieira de Cedeira, CPR Andaina de Culleredo, IES Allariz, etc., funcionando en mais de 25 centros educativos.

Ana Ojea, cofundadora da Rede, comenta que “A importancia da Rede reside no feito de que é o propio profesorado do sistema educativo galego quen toma a iniciativa na defensa dos dereitos das persoas LGBT e a súa visibilidade nos centros educativos, loitando contra a discriminación e o acoso escolar LGBTIfóbico, construíndo escolas mais libres e seguras para todas as persoas integrantes das comunidades educativas”.

Nestes centros constituíronse, así, asembleas de alumnado LGBT, e deseñado actividades na procura da necesaria sensibilización, coñecemento e concienciación sobre a diversidade afectivo-sexual, a diversidade familiar e as diversas identidades de xénero, para lograr modificar as condutas fóbicas, e fomentar a participación e o exercicio da cidadanía como instrumentos imprescindibles para o libre e digno desenvolvemento humano, neste caso en materia de igualdade na diversidade.

A igualdade garante o respecto aos dereitos fundamentais de todos e todas e contribúe a unha sociedade máis xusta, tendo o sistema educativo un papel moi importante no asentamento deste principio desde os primeiros niveis de escolarización.

Na Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia colaboran xa mais de 200 persoas do mundo da Educación. Os obxectivos principais son os de ofrecer asesoramento e apoio, crear sinerxías e poñer á disposición da rede os distintos recursos educativos que se van creando. A rede está aberta a profesorado dos centros educativos de Galicia, así como a profesionais de outros ámbitos relacionados coa educación (orientadorxs, educadorxs, sexólogxs, psicólogxs, etc.).