viernes, 16 de junio de 2023

Nota de prensa da concentración educativa na Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


Educación pecha 6 aulas de ensino presencial de persoas adultas no CIFP Ánxel Casal na familia profesional de Servizos á Comunidade e outra oferta similar en centros de toda Galiza.

- Profesorado e alumnado concéntraranse, de xeito simultáneo, o venres 16 ás 12:00 na entrada do CIFP Ánxel Casal e na Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Coruña.

- Arredor de 150 alumnos e alumnas, só no CIFP Ánxel Casal, quedarán sen poder continuar os seus estudos de maneira presencial.

- A tendencia de priorizar a oferta de formación a distancia deixa ao alumnado máis vulnerable nunha situación de desprotección.

A proposta final de oferta de FP para o curso 2023-2024 enviada pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a pesar do publicado nalgúns medios onde se afirma que aumenta a oferta formativa, na práctica é a conta da eliminación da oferta formativa dos ciclos, na modalidade modular presencial, da familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Eliminaranse os seguintes estudos da modalidade modular presencial: o Ciclo Superior de Mediación Comunicativa, C.S. de Educación Infantil e C.S. de Integración Social.

Esta medida afectará, de xeito inmediato e só no CIFP Ánxel Casal, a 149 estudantes que non poderán continuar cos estudos iniciados (sendo o 89% deste alumnado mulleres, moitas delas sen posibilidade de acceder a unha formación ordinaria por dificultades de conciliación). A maiores isto supón unha imposibilidade de poder compatibilizar os estudos co traballo e/outras circunstancias persoais, o que leva a unha desigualdade real de oportunidades.

De maneira potencial supón un grave prexuízo para as persoas adultas do Concello da Coruña, de moitos municipios limítrofes e doutras zonas da xeografía galega.

Eliminar a presenza nas aulas implica que o alumnado se vexa na obriga de estudar en centros privados ou na modalidade a distancia, abocando á desigualdade e ao illamento social.

Ante a gravidade destes feitos, que atentan contra os dereitos fundamentais do alumnado, a comunidade educativa prevé unha serie de actuacións para revocar estas decisións tomadas de xeito unilateral. En contra do que ditamina a Consellería, en ningún momento se tiveron en conta as demandas e necesidades reais da comunidade educativa, sendo ciclos con listaxes de agarda, ademais de ser perfís profesionais imprescindibles para a calidade de vida das persoas e para garantir a xustiza social.